loader

Ochrana osobných údajov


1. Spoločnosť STORAGERENT s.r.o., so sídlom Štefunkova 17, 821 03 Bratislava, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresný súd Bratislava I., vložka č.112286/B (IČO: 46 619 747), spracováva v prípade spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti v zmysle nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (predtým a ďalej len “Nariadenie”), nasledujúce osobné údaje:


  • Meno, Priezvisko
  • E-mailová adresa
  • Telefónne číslo

2. Uvedené osobné údaje (meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo) je nutné spracovať pre účel spätného kontaktovania po vyjadrení zájmu o služby spoločnosti. Tieto osobné údaje budú spoločnosťou STORAGERENT s.r.o. spracovávané počas doby 5 rokov.


3. Vezmite prosím na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov máte právo:


  • požadovať od nás informáciu, ako Vaše osobné údaje spracovávame
  • požadovať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov
  • vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto údaje nechať aktualizovať alebo opraviť
  • požadovať od nás výmaz týchto osobných údajov
  • v prípade pochybností o dodržovaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás alebo na Úrad pre odchranu osobných údajov.

V Bratislave, dňa 20.05.2020

Biznis Park VÁH

Biznis Park VÁH
partner pre vaše podnikanie


Ľudovíta Stárka 16

Trenčín

91105 Slovakia© 2024 StorageRent, s.r.o.

web by niw.sk